График выхода обновлений ПО для BARS в 2014

ПРОШИВКА (ДАТА ВЫХОДА)
OPEL-3_4V01 (19.12.2014)SUZUKI-4V01 (28.11.2014)
PORSCHE-4V01 (17.11.2014)HOLDEN-4V01 (05.11.2014)
CITROEN-4V01 (26.10.2014)SUBARU-4V01 (17.10.2014)
OBDII-2V07 (10.10.2014)PROTON-4V01 (03.10.2014)
VOLVO-4V01 (28.09.2014)PEUGEOT-4V01 (19.09.2014)
JAGUAR-4V01 (10.09.2014)PERODUA-4V01 (02.09.2014)
BMWMINI-4V01 (28.08.2014)HYUNDAI-4V01 (22.08.2014)
KIA-4V01 (16.08.2014)LANDROVER-4V01 (09.08.2014)
SAAB-4V01 (27.07.2014) CHRYSLER-4V01 (01.08.2014)
FORD_MAZDA-2V08 (22.07.2014) MITSUBISHI-3V10 (20.07.2014)
NISSAN-2V11 (18.07.2014) TOYOTA-2V15 (16.07.2014)
BMWCODING-2V11 (14.07.2014) ISUZU-2V09 (09.07.2014)
SSANGYONG-2V08 (05.07.2014) RENAULT-2V08 (01.07.2014)
SUBARU-2V09 (26.06.2014) CITROEN-2V11 (22.06.2014)
SUZUKI-2V07 (17.06.2014)OPEL-2_3V04 (14.06.2014)
OPEL-1_3V04 (12.06.2014) PORSCHE-2V12 (11.06.2014)
BMW_E-3V05 (07.06.2014) BMW_F-3V05 (07.06.2014)
PEUGEOT-2V13 (05.06.2014) DAEWOO-2V03 (02.06.2014)
MERCEDES-3(truck)-3V05 (28.05.2014) MERCEDES-2(new)-3V05 (15.05.2014)
MERCEDES-1(old)-3V05 (07.05.2014) NISSAN-2V10 (26.02.2014)
DAIHATSU-2V06 (21.04.2014) MITSUBISHI-3V09 (15.02.2014)
OPEL-3_3V03 (07.04.2014)TOYOTA-2V14 (02.02.2014)
OBDII-2V06 (22.03.2014)HOLDEN-2V02 (27.01.2014)
VOLVO-2V09 (06.03.2014)PROTON-2V07 (09.01.2014)