График выхода обновлений ПО для BARS в 2011
ПРОШИВКА (ДАТА ВЫХОДА)
TOYOTA-2V11 (27.12.2011)
HONDA-2V09 (15.12.2011)
HYUNDAI-2V06 (14.12.2011)

PORSCHE-2V09 (26.11.2011)
VAG-CAN_2V03 (25.11.2011)
BMW-2V10 (24.11.2011)
JAGUAR-2V03 (23.11.2011)
TOYOTA-2V10 (22.11.2011)
SSANGYONG-2V04 (20.11.2011)
PROTON-2V04 (19.11.2011)
HONDA-2V08 (18.11.2011)
SMART-2V04(18.11.2011)
BMWMINI-2V05 (16.11.2011)
VOLVO-2V06 (15.11.2011)
SUZUKI-2V04 (14.11.2011)
MITSUBISHI-3V06 (11.11.2011)
KIA-2V07 (11.11.2011)
PEUGEOT-2V07 (08.11.2011)
RENAULT-2V04 (01.11.2011)
CITROEN-2V05 (01.11.2011)

FORD_MAZDA-2V05 (19.10.2011)
OBD-2V04 (07.10.2011)
VAG-CAN_2V02 (04.10.2011)
LANDROVER-2V04 (03.10.2011)

GM_2V02 (23.09.2011)
OPEL-2_3V03 (21.09.2011)
Toyota-2V09 (01.09.2011)

CHRYSLER-2v05 (29.08.2011)
ISUZU-2V06 (23.08.2011)

BMW-2V09 (12.07.2011)
DAIHATSU-CAN_2V05 (11.07.2011)
DAIHATSU-2V04 (06.07.2011)
NISSAN-2V06 (05.07.2011)
HYUNDAI-2V05 (02.07.2011)
SUBARU-2V06 (02.07.2011)


FORD_MAZDA-2V04 (21.05.2011)
PORSHE-2V08 (17.05.2011)
PERODUA-2V01 (06.05.2011)
Mercedes-3(truck)-3V01 (02.05.2011)

BMW-2V08 (25.04.2011)
Mercedes-1(old)-3V01 (23.04.2011)
Mercedes-2(new)-3V01 (22.04.2011)
CHRYSLER-2V04 (09.04.2011)

KIA-2V06 (13.03.2011)
TOYOTA-2V08 (09.03.2011)
SSANYONG-2V03 (06.03.2011)
MITSUBISHI-3V05 (04.03.2011)

SAAB-2V03 (14.02.2011)
PORSHE-2V07 (12.02.2011)
BMWMINI-2V04 (09.02.2011)
DAIHATSU-2V03 (09.02.2011)
OPEL-1_3V03 (07.02.2011)
DAEWOO-2V02 (07.02.2011)
PROTON-2V03 (04.02.2011)
DAIHATSU-CAN_2V04 (04.02.2011)
ISUZU-2V05 (02.02.2011)

SUZUKI-2v03 (27.01.2011)
OPEL-3_3V02 (22.01.2011)
PEUGEOT-2V06 (20.01.2011)
CHRYSLER-2V03 (18.01.2011)
BMW-SSS-2V03 (14.01.2011)
BMWCODING-2V07 (14.01.2011)
BMW-2V07 (13.01.2011)