График выхода обновлений ПО для BARS в 2010

ПРОШИВКА (ДАТА ВЫХОДА)
BMWCODING-2V06
VAZ-1v07
VOLVO-2V05
JAGUAR-2V02
OPEL-2_3V02
CITROEN-2V04
PEUGEOT-2V05
OBD_2V03
BMW_CODING-2V05
BMW-2V06
MERCEDES-2V06
TOYOTA-2V07
HONDA-2V06
MITSUBISHI-3V04
FIAT-2V03
SMART-2V03
DAIHATSU-CAN_2V03
NISSAN-2V05
КIA-2V05
RENAULT-2V03
BMW_MINI-2V03
BMW_CODING-2V04
SUBARU-2V05
CHRYSLER-2V02
BMW_SSS-2V02
LANDROVER-2V03
SAAB-2V02
BMW-2V05
HYUNDAI-2V04
MERCEDES-2V05
VOLVO-2V04
SUZUKI-2v02
PORSHE-2V06
TOYOTA-2V06
OBDII-2V02
FORD_MAZDA-2V03
VAG-CAN_2V01
KIA-2V04
HONDA-2V05
SSANYONG-2V02
VOLVO-2V03
BMW-2V04
MERCEDES-2V0​​4
22.11.2010
16.11.2010
20.10.2010
29.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
21.09.2010
07.09.2010
28.08.2010
17.08.2010
13.08.2010
19.07.2010
16.07.2010
14.07.2010
11.07.2010
08.07.2010
07.07.2010
02.07.2010
22.06.2010
18.06.2010
01.06.2010
31.05.2010
29.05.10
29.05.10
27.05.10
23.05.10
29.05.10
10.04.10
06.04.10
25.03.10
22.03.10
19.03.10
17.03.10
16.03.10
26.02.10
21.02.10
18.02.10
04.02.10
03.02.10
26.01.10
15.01.10
11.01.10
08.01.10