График выхода обновлений ПО для BARS в 2009
ПРОШИВКА (ДАТА ВЫХОДА)
MITSUBISHI-3V03
TOYOTA-2V05
OPEL-1_3V02
HONDA-2V04
DAIHATSU-2V02
DAIHATSU-CAN_2V02
MAZDA-2V01
HYUNDAI-2V03
PROTON-2V02
SMART-2V02
ISUZU-2V03
KIA-2V03
HONDA-2V03
TOYOTA-2V04
NISSAN-2V03
SUBARU-2V02
PORSHE-2V05
OPEL-1_3V01
OPEL-2_3V01
OPEL-3_3V01
FORD_MAZDA-2V02
CITROEN-2V03
PEUGEOT-2V04
RENAULT-2V02
MERCEDES-2V02
VOLVO-2V02
PEUGEOT-2V03
BMW_Coding-2V03
BMW_MINI-2V02
OPEL-2V02
FIAT-2V02
LANDROVER-2V02
BMW-2V03
PORSHE-2V04
MITSUBISHI-3V02
PORSHE-2V03
KIA-2V02
NISSAN-2V02
SUZUKI-2v01
VW_AUDI-2V02
VAZ-1V06
VAZ-1V05
BMW-2V02
BMW_MINI-2V01
ISUZU-2V02
OBDII-2V01
HONDA-2V02
BMW_Coding-2V02
TOYOTA-2V03
PEUGEOT-2V02
CITROEN-2V02
JAGUAR-2V01
RENAULT-2V01
GM_2V01
SUBARU-2V01
VOLVO-2V01
DAIHATSU-2V01
OPEL-2V01
OPEL_2-2V01
PORSHE-2V02
DAEWOO-2V01
VW_AUDI-2V01
ISUZU-2V01
SMART-2V01
KIA-2V01
LANDROVER-2V01
BMW-2V01
NISSAN-2V01
25.12.09
22.12.09
21.12.09
20.12.09
14.10.09
13.10.09
08.10.09
06.10.09
05.10.09
05.10.09
18.09.09
16.09.09
14.09.09
12.09.09
10.09.09
08.09.09
03.09.09
02.09.09
02.09.09
02.09.09
28.08.09
27.08.09
27.08.09
20.08.09
17.08.09
13.08.09
02.07.09
02.07.09
01.07.09
25.06.09
23.06.09
18.06.09
16.06.09
15.06.09
13.06.09
26.05.09
25.05.09
23.05.09
22.05.09
21.05.09
14.05.09
07.05.09
17.04.09
16.04.09
13.04.09
12.04.09
09.04.09
09.04.09
07.04.09
06.04.09
05.04.09
04.04.09
02.04.09
02.04.09
28.03.09
27.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
22.03.09
21.03.09
21.03.09
28.01.09
27.01.09
26.01.09
26.01.09
25.01.09
24.01.09